Vergrijzing in de arbeidsmarkt?

Volgens het CBS zal de Nederlandse bevolking toenemen met ongeveer een miljoen, dat komt vooral doordat meer immigranten naar Nederland komen en blijven, maar ook omdat het aantal geboortes hoger is dan het aantal sterfgevallen. In de leeftijdsklasse 20 tot 65 jaar groeit de bevolking tot 2050 met slechts 0,8%. Het aantal 65-plussers stijgt tot 2050 met meer dan 30% en de groei tot 20 jaar ligt in 2050 ongeveer 8% hoger. Dit betekent dat de beroepsbevolking nauwelijks stijgt en dat er sprake is van vergrijzing. Zal dit in de toekomst betekenen dat er te een tekort is aan mensen die willen of kunnen werken?

[Bron: CBS, 2019 / FD, 2020]